Levering og retur

Fraktinformasjon

Kostnader for frakt blir beregnet for den enkelte forsendelse i kassen.

Frakt og omkostninger

Ved små bestillinger har kundene muligheten til å velge forsendelse som brev. Dette gjør vi som en service ovenfor våre kunder for å begrense fraktkostnadene.

Hvis dette blir misbrukt vil vi kun sende forsendelser som postens servicepakke eller i oppkrav.

Porto etter postens gjeldende satser for brev og pakker vil bli ilagt beløpet. Påløpte merkostnader pga. feil eller mangelfull adresse vil bli belastet kunden.

Forsendelse

I normale tilfeller blir din ordre sendt ut innen 48 timer. Ved store ordremengder og i høysesongen kan leveringstiden være lenger. I skoleferien (juli mnd + halve august) vil ordre kun bli sendt ut en virkedag pr. uke.

Dersom du ønsker at vi leverer varer til en annen adresse enn din vanlige, kan du velge dette på din konto etter at du har logget inn. Hvis forsendelsen ønskes levert som gave til en annen adresse enn din vanlige adresse, er det fint om du gir beskjed om dette slik at vi ikke sender faktura med gaven. Faktura vil bli sendt din hovedadresse.

Postoppkrav

Perlenettet forbeholder seg retten til å avkreve et gebyr på uavhentede oppkravsforsendelser som returneres oss. Gebyret utgjør kr. NOK 290,- på forsendelser under 1000, og NOK 450,- på forsendelser over 1500 kr. Dette for å dekke våre håndterings og fraktkostnader. (se også fraktinfomasjon). Alle utestående fordringer vil bli oversendt inkasso.

Vi sender ikke postoppkrav til postboksadresser.

Servicepakke

Postens tilbud dekker hele landet- og pakkene utleveres via postkontor eller postfilial (evt. landpostbud). Melding om ankommet pakke går ut til mottaker straks. Det sendes påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom forsendelsen ikke er hentet innen 14 dager, blir den returnert Perlenettet.

Transportiden er fra 1 -5 dager, avhengig av strekning.

Posten garanterer at pakken ankommer innen den oppgitte leveringstid. Som kunde kan du innhente informasjon om hvor pakken befinner seg og, om den er utlevert. Link til pakkesporing finner du på vår side under Informasjon - Pakkesporing  eller via telefon til Posten 810 00 710.

Retur

Vi forutsetter at varen(e) leveres tilbake i samme kvalitet og i korrekt antall som de ble levert. Benytt original emballasje, da kjøper selv har risikoen for skader under transport som skyldes mangelfull emballasje. Ved all retur skal det sendes epost til retur@perlenettet.no med en detaljert beskrivelse for hvorfor du ønsker å returnere varen.

Varene du returnere skal sendes som vanlig brevpost. Returer som sendes som oppkrav til Perlenettet vil ikke bli hentet.

Uavhentede forsendelser

Posten sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Deretter sendes det en påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom pakken ikke er hentet innen 14 dager returneres den til oss.

Perlenettet forbeholder seg retten til å avkreve kunden et gebyr på NOK 290,- dersom en sending ikke hentes innen hentefristen. Uavhengig av grunn. Dette for å dekke våre håndterings og fraktkostnader i forbindelse med slike brudd på avtale. Alle utestående fordringer vil bli oversendt inkasso.

Dersom kunden benytter seg av sin angrerett, vil kunden kun belastes med kostnader ved å sende varen(e) i retur, jf angrerettloven §15.

Perlenettet.no

Kopirett © 2006 - 2018 Perlenettet - Nettbutikk utviklet i samarbeid med syntaxerror.no